Chính sách bảo mật thông tin

Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết, Cao Nguyên Chuyển Sắc có thể sử dụng thông tin của Khách hàng để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư,…

Chia sẻ thông tin cá nhân: Cao Nguyên Chuyển Sắc cam kết không tiết lộ bất kì thông tin nào của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.