Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán : thời gian và giá trị thanh toán được 2 bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.